Select Page

Artikel kali ini adalah berkenaan doa berlindung dari kejahatan manusia. Sebagai manusia kita tidak lari dari sifat iri hati dan hasad dengki dari orang lain.

Kita tidak akan pernah tahu niat orang terhadap kita.

Oleh itu, amalan terbaik ialah kita berdoa kepada illahi untuk berlindung dari kejahatan manusia dan meminta pertolongan dari-nya.

Kumpulan doa-doa ini adalah ringkas, mudah dibaca dan dihafal.

Berikut adalah rangkuman kumpulan  amalan doa yang boleh kita amalkan setiap hari supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim dan orang yang bersifat tidak baik dengan kita.

Berita Gembira Penjawat Awam 2022

1. Doa Agar Terhindar Dari Orang-orang Dzalim

Bacaan Rumi:

Rabbighfir lī wa liwālidayya wa liman dakhala baitiya mu`minaw wa lil-mu`minīna wal-mu`mināt, wa lā tazidiẓ-ẓālimīna illā tabārā

Maksud Doa:

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

 

Doa ini adalah petikan surah Nuh ayat 28.

Di dalam surah ini, Nabi Nuh A.S berdoa kepada Allah agar orang-orang kafir dibinasakan.

Beliau telah berdoa untuk keselamatan dirinya dan kedua ibubapanya serta seluruh orang yang beriman.

 

2. Doa Agar Terhindar Dari Fitnah

Bacaan Rumi:

Fa qalu ‘alallahi tawakkalna, rabbana la taj’alna fitnatal lil-qaumiz-zalimin

Maksud Doa:

Kepada Allah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.

Doa ini adalah petikan dari Surah Yunus ayat ke 85.

Doa ini merupakan doa kaum Nabi Musa A.S supaya dijauhkan dari kezaliman dan fitnah Firaun.

Menurut kitab, kezaliman terbahagi kepada dua iaitu kezaliman terhadap diri sendiri seperti perbuatan syirik dan terhadap orang lain.

Oleh itu adalah baik untuk kita mengamalkan amalan doa agar kita dihindari daripada fitnah dari orang yang zalim.

3. Doa Agar Terhindar Dari Orang Jahat

Bacaan Rumi:

Allohumma ya munazzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab, ihzimhum wanshurna ‘alaihim

Maksud Doa:

Ya Allah, wahai dzat yang menurunkan Alquran secara beransur-ansur, yang penggerak awan, yang pengusir kelompok (jahat), usirlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka.

Doa ini merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada saat perang Ahzab.

Sewaktu perang ini berlaku, baginda dikepung lalu doa ini dibaca untuk meminta pertolongan dari Allah.

Doa ini juga bagus di buat amalan ketika berjumpa dengan musuh.

 

4. Doa Nabi Musa

Bacaan Rumi:

Robbi Najjinii Minal-Qoumizh-Zhalimiin

Maksud Doa:

Ya Allah, Selamatkanlah aku dari orang-orang yang dzhalim

 

Doa ini adalah petikan dari surah Al-Qasas yang mengisahkan tentang Nabi Musa A.S yang meminta pertolongan Allah untuk menyelamatkannya dari Firaun.

Sebab Tersedar Tengah Malam Dan Doa Terjaga Malam

Kepentingan Doa Berlindung Dari Kejahatan Manusia

Amalan doa-doa ini adalah bagus untuk kita amalkan untuk memohon perlindungan dari Allah SWT dan ini adalah tanda kebergantungan kita kepadanya.

Semoga perkongsian doa-doa ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca semua.

Sila share dengan rakan-rakan lain yaaa.